Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Carex sylvatica sylvatica
Carex spicata
Carex serotina serotina
Carex sempervirens
Carex rostrata
Carex riparia
Carex remota
Carex punctata
Carex pendula
Carex paniculata paniculata
Carex panicea
Carex pallescens
Carex ovalis
Carex otrubae
Carex nigra
Carex muricata muricata
Carex macrolepis
Carex liparocarpos liparocarpos
Carex limosa
Carex lepidocarpa