Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Convolvulus pentapetaloides
Convolvulus sabatius
Convolvulus scammonia
Convolvulus siculus siculus
Convolvulus tricolor tricolor
Conyneforus articulatus
Conyza bonariensis Κόνυζα η Μποναριένσιος
Conyza canadensis Κόνυζα η Καναδική
Corallorhiza trifida
Coriandrum sativum Κόλιαντρος
Coriaria myrtifolia
Corispermum nitidum Κορίσπερμο το στίλβον
Cornucopiae cucullatum
Cornus mas Κρανιά
Cornus sanguinea sanguinea Αγριοκρανιά
Coronilla coronata Κορονίλλα η στεφανωματική
Coronilla cretica Κορονίλλα η κρητική
Coronilla elegans Κορονίλλα η κομψή
Coronilla emerus emeroides Κορονίλλα η εμεροειδής
Coronilla emerus emerus Κορονίλλα ο έμερος