Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Plantago argentea
Plantago coronopus
Plantago crassifolia
Plantago cretica
Plantago holosteum
Plantago lagopus
Plantago lanceolata
Plantago squarosa
Plantago subulata
Plantago weldenii
Platanthera bifolia
Platanthera chlorantha
Platanus orientalis Πλάτανος
Platalea leucorodia Χουλιαρομύτα
Plumbago europaea
Plecotus auritus Ωτονυχτερίδα
Plecotus austriacus Μεσογειακή ωτονυχτερίδα
Plegadis falcinellus
Pluvialis squatarola Αργυροβροχοπούλι
Poa annua