Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Anthemis tomentella Ανθεμίδα …
Anthyllis splendes Ανθυλλίδα η λαμπρή
Anthyllis tetraphylla Ανθυλλίδα η τετράφυλλη
Anthyllis barba-jovis Ανθυλλίς το γένι του Δία
Anthyllis hermanniae Ανθυλλίς του Χέρμαν
Anthoxanthum gracile Ανθόξανθο το χαρίεν
Anthoxanthum ovatum Ανθόξανθο το ωοειδές
Antinoria insularis Αντινόρια η νησιωτική
Arabis verna Αραβίδα η ανοιξιάτικη
Arabis auriculata Αραβίδα η ωτιοφόρος
Arabidopsis thaliana Αραβίδοψις η θαλιάνειος
Arenaria graveolens Αρενάρια η δύσοσμη
Arenaria saponarioides Αρενάρια η σαπωναριόμορφη
Arenaria serpyllifolia Αρενάρια η σερπυλλόφυλλη
Arenaria muralis Αρενάρια η σπιτοίχειος
Arenaria leucadia Αρενάρια της Λευκάδας
Arenaria leptoclados Αρενέρια η λεπτόκλαδη
Arenaria guicciardii Αρενέρια του Γκουϊτσιάρντι
Arthrocnemum glaucum Αρθρόκνημο το γλαυκό
Arthrocnemum fruticosum Αρθρόκνημο το θαμνοειδές