Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Taraxacum edessicum
Taraxacum deorum
Taraxacum delphicum
Taraxacum cylleneum
Taraxacum copidophylloides
Taraxacum calocephalum
Taraxacum bulgaricum
Taraxacum aznavourii
Taraxacum apenninum
Taraxacum amborum
Taraxacum aleppicum
Taraxacum albomarginatum
Taraxacum aganippeum
Tanacetum vulgare
Tanacetum parthenium
Tanacetum macrophyllum
Tanacetum corymbosum corymbosum
Tamus communis
Tamarix tetrandra Αρμυρίκι
Tamarix smyrnensis Ταμάριξ ο Σμυρναίος