Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Pteridium aquilinum brevipes
Pteris cretica
Pteris vittata
Pterocephalus brevis Πτεροκέφαλος ο βραχύς
Pterocephalus papposus
Pterocephalus perennis bellidifolius
Pterocephalus perrenis perrenis
Pterocles alchata Βελόνουρη περιστερόκοτα
Pterocles orientalis Μαυροπεριστερόκοτα
Pteronemobius gracilis Πτερονεμόβιος ο χαρίης
Pteronemobius heydeni Πτερονεμόβιος του Χέϋδεν
Ptilostemon afer
Ptilostemon chamaepeuce Πτιλοστήμων η Χαμαιπεύκη
Ptilostemon gnaphaloides gnaphaloides Πτιλοστήμων ο γναφαλοειδής
Ptilostemon gnaphaloides pseudofruticosus Πτιλοστήμων ο ψευδοθαμνώδης
Ptilostemon stellatus
Ptilostemon strictus
Ptilotrichum cyclocarpum cyclocarpum
Ptilotrichum cyclocarpum pindicum
Ptyonoprocne rupestris Βραχοχελίδονο