Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Carthamus dentatus dentatus Κάρθαμος ο οδοντωτός
Carthamus boissieri Κάρθαμος του Μπουασσιέ
Carrichtera annua Καρριχθέρα η ετήσια
Carpobrotus edulis
Carpobrotus acinaciformis
Carpinus orientalis Σκυλόγαυρος
Carpinus betulus Γαύρος
Carlina vulgaris intermedia
Carlina tragacanthifolia
Carlina sitiensis
Carlina lanata Καρλίνα η μαλλιαρή
Carlina frigida
Carlina diae
Carlina corymbosa curetum
Carlina corymbosa graeca
Carlina barnebiana
Carlina acaulis simplex
Carlina acanthifolia
Carex vulpina
Carex tomentosa