Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Arenaria muralis Αρενάρια η σπιτοίχειος
Arenaria phitosiana
Arenaria saponarioides Αρενάρια η σαπωναριόμορφη
Arenaria serpyllifolia Αρενάρια η σερπυλλόφυλλη
Arethusana arethusa Αρκύπτερα η Αρέθουσα
Argynnis paphia Αργυρίς η Πάφια
Aricia artaxerxes macedonica Αρίτσια του Αρταξέρξη
Arisarum vulgare vulgare
Aristichthys nobilis Μαρμαροκυπρίνος
Aristida coerulescens
Aristolochia bodamae
Aristolochia clematitis
Aristolochia cretica
Aristolochia guiciardii
Aristolochia hirta
Aristolochia longa
Aristolochia lutea
Aristolochia mikrostoma
Aristolochia pallida
Aristolochia parviflora