Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Tamarix tetrandra Αρμυρίκι
Tamus communis
Tanacetum corymbosum corymbosum
Tanacetum macrophyllum
Tanacetum parthenium
Tanacetum vulgare
Taraxacum aganippeum
Taraxacum albomarginatum
Taraxacum aleppicum
Taraxacum amborum
Taraxacum apenninum
Taraxacum aznavourii
Taraxacum bulgaricum
Taraxacum calocephalum
Taraxacum copidophylloides
Taraxacum cylleneum
Taraxacum delphicum
Taraxacum deorum
Taraxacum edessicum
Taraxacum epirense