Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Asplenium creticum
Asplenium cuneifolium
Asplenium fissum
Asplenium fontanum
Asplenium obovatum
Asplenium onopteris
Asplenium petrarchae
Asplenium ruta-muraria
Asplenium septentrionale
Asplenium viride
Aster alpinus
Aster bellidiastrum
Aster creticus
Aster novi-belgii
Asteriscus maritimus
Astragalus agraniotii
Astragalus angustifollius
Astragalus apollineus
Astragalus austraegaeus
Astragalus depressus