Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Stachys mucronata
Stachys obiqua
Stachys ocymastrum
Sorbus domestica Ήμερη σορβιά
Sorbus aucuparia aucuparia Αγριοσορβιά
Salix aegyptiaca Αιγυπτιακή ιτιά
Salix triandra triandra Αμυγδαλοϊτιά
Sambucus racemosa Ανδριανός
Sorbus aria aria Ασημοσορδιά
Salix alba alba Ασημοϊτιά
Salix alba micans Ασημοϊτιά μίκανς
Sorbus austriaca austriaca Αυστριακή σορδιά
Salix elaeagnos elaeagnos Βουνοϊτιά
Salix caprea Γιδοϊτιά
Salix pentandra Δαφνοϊτιά
Sonchus asper asper Ζωχός ο αγκαθωτός
Sonchus asper glaucescens Ζωχός ο γλαυκάζων
Sonchus oleraceus Ζωχός ο λαχανώδης
Salix aurita Θαμνοϊτιά
Salix pedicellata Ιτιά έμμισχη