Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Sarcopoterium spinosum
Saponaria sicula intermedia
Saponaria officinalis
Saponaria glutinosa
Saponaria calabrica
Saponaria bellidifolia
Saponaria aenesia
Sanicula europaea
Sanguisorba officinalis
Sanguisorba minor magnolii
Sanguisorba minor muricata
Sanguisorba cretica
Samolus valerandi
Sambucus racemosa Ανδριανός
Sambucus nigra Κουκοξυλιά
Sambucus ebulus
Salvinia natans
Salvia viridis
Salvia virgata
Salvia verticillata