Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Ammoides pusilla Αμμοειδές το μικρό
Anchusa cretica Αγχούσα η Κρητική
Anchusa macedonica Άγχουσα η Μακεδονική
Anchusa macrosyrinx Αγχούσα η μακροσύριγκα
Anchusa spruneri Αγχούσα του Σπρούνερ
Anchusa stylosa Αγχούσα η στυλώδης
Anchusa thessala Αγχούσα η θεσσαλική
Anchusa variegata Αγχούσα η ποικιλόχρωμη
Androsace maxima Ανδροσακές το μέγα
Andrzeiowskia cardamine Ανδρειόφσκια η καρδαμίνη
Anthemis auriculata Ανθέμιδα η ωτιδιοφόρος
Anthemis austriaca Ανθέμιδα η Αυστριακή
Anthemis brachmannii Ανθεμίδα του Μπράτσμαν
Anthemis chia Ανθεμίδα της Χίου
Anthemis coelopoda Ανθεμίδα η κοιλόποδη
Anthemis cotula Ανθεμίδα η κοτούλα
Anthemis filicaulis Ανθεμίδα η νηματόβλαστη
Anthemis flexicaulis Ανθεμίδα η διαχυτόβλαστη
Anthemis glaberrima Ανθεμίδα η λειάζουσα
Anthemis macedonica Ανθέμιδα η Μακεδονική