Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Scabiosa brachiata
Scabiosa epirota
Scabiosa sicula
Scabiosa sphaciotica
Scabiosa tenuis
Scabiosa triniifolia
Scaligeria halophila
Scaligeria napiformis
Scandix brachycarpa
Scandix macroryncha
Scandix pecten-veneris
Scandix stellata
Scabiosa variifolia Σκαμπιόζα η ποικιλόφυλλη
Schismus arabicus
Schoenus nigricans
Scilla autumnalis
Scilla bifolia
Scilla hyacinthoides
Scilla messeniaca
Scilla nana