Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Androsace villosa
Berteroa incana
Ballota pseudodictamnus
Barbarea balcana
Barbarea bracteosa
Barbarea conferta
Barbarea longirostris
Barbarea sicula
Barbarea vulgaris
Barlia robertiana
Anemone narcissiflora
Bellardiochloa variegata
Bellevalia brevipedicellata
Bellevalia dubia
Bellevalia romana
Bellevalia sarmatica
Bellevalia trifoliata
Bellis longifolia
Bellis perennis
Carduus acicularis Κάδρος