Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Colchicum triphyllum
Colchicum variegatum
Coleostephus myconis Κολεόστεφος η μυκωνίς
Colutea arborescens arborescens Φούσκα
Colutea cilicica Φούσκα της Θράκης
Colutea insularis Φούσκα της Ρόδου
Comandra elegans
Comperia comperiana
Conium maculatum
Conringia austriaca Κονρίγκια η Αυστριακή
Conringia orientalis Κονρίγκια η ανατολική
Conringia planisiliqua Κονρίγκια επιπεδοχεδρωπή
Consolida ambigua Κονσολίντα η αμφίβολη
Consolida brevicornis Κονσολίντα η βραχυκέρατη
Consolida hellespontica Κονσολίντα του Ελλησπόντου
Consolida orientalis orientalis Κονσολίντα η ανατολική
Consolida orientalis phrygia Κονσολίντα της Φρυγίας
Consolida regalis paniculata Κονσολίντα φοβοειδής
Consolida regalis regalis Κονσολίντα η βασιλική
Consolida samia Κονσολίντα της Σάμου