Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Poecilimon ornatus Ποκιλίμων ο πεποικιλμένος
Poecilimon jonicus lobulatus Ποκιλίμων ο λοβώδης
Poecilimon laevissimus Ποκιλίμων ο λειότατος
Poecilimon thoracicus Ποκιλίμων ο θωρακικός
Poecilimon nobilis Ποκιλίμων ο ευγενής
Poecilimon anatolicus Ποκιλίμων ο ανατολικός
Poecilimon syriacus Ποκιλίμων ο Συριακός
Poecilimon miramae Ποκιλίμων ο Μιράμιος
Poecilimon macedonicus Ποκιλίμων ο Μακεδονικός
Poecilimon cretensis Ποκιλίμων ο Κρητικός
Poecilimon jonicus jonicus Ποκιλίμων ο Ιονικός
Poecilimon thessalicus Ποκιλίμων ο Θεσσαλός
Poecilimon aegaeus Ποκιλίμων ο Αιγαίος
Podocytisus caramanicus Ποδοκύτισος
Myotis capaccinii Ποδαρομυωτίδα
Plebejus pylaon brethertoni Πλεμπέγιος του Μπρέθερτον
Dama dama Πλατώνι της Ρόδου
Tilia platyphyllos platyphyllos Πλατύφυλλη φλαμουριά
Quercus frainetto Πλατύφυλλη βελανιδιά
Platypygius crassus Πλατυπύγιος ο κράσσος