Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Scandix australis grandiflora
Scandix australis australis
Scaligeria napiformis
Scaligeria moreana
Scaligeria halophila
Scabiosa variifolia Σκαμπιόζα η ποικιλόφυλλη
Scabiosa triniifolia
Scabiosa tenuis
Scabiosa taygetea portae
Scabiosa taygetea taygetea
Scabiosa sphaciotica
Scabiosa sicula
Scabiosa minoana asterusica Σκαμπιόζα των Αστερουσίων
Scabiosa mimoana minoana Σκαμπιόζα του Μίνωα
Scabiosa hymettia Σκαμπιόζα του Υμηττού
Scabiosa graminifolia rhodopensis
Scabiosa graminifolia graminifolia
Scabiosa epirota
Scabiosa crenata dallaporte
Scabiosa crenata crenata