Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Odontites glutinosa
Onopordum tauricum
Ononis variegata
Ononis verae
Onobrychis armena
Onopordum messeniacum
Onobrychis caput-galli
Oenanthe tenuifolia
Onopordum argolicum
Onobrychis crista-galli
Onobrychis degenii
Oenothera biennis
Onobrychis ebenoides
Odontites linkii
Onobrychis equidentata
Oenothera erythrosepala
Onobrychis gracilis
Onopordum laconicum
Onopordum majorii
Ophrys atrata