Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Telescopus fallax fallax Αγιόφιδο
Mabuya aurata fellowsii Χρυσόσαυρα
Cyrtodactylus kotschyi fuchsi Κυρτοδάκτυλος του Φουκς
Podarcis milensis gaigeae Γουστέρα …
Coluber gemonensis gemonensis
Podarcis milensis gerakuniae Γουστέρα της Φαλκονέρας
Vipera ursinii graeca Οχιά των λιβαδιών
Coluber gemonensis gyaronensis Δεντρογαλιά της Γυάρου
Lacerta trilineata hansschweizeri Τρανόσαυρα η Χανσβαϊτσέριος
Testudo hermanni hermanni Ονυχοχελώνα
Testudo graeca ibera Γραικοχελώνα
Malpolon monspessulanus insignitus Σαπίτης
Telescopus fallax intermedius Αγιόφιδο το ενδιάμεσο
Podarcis taurica ionica Γουστέρα του Ιονίου
Coluber jugularis jugularis Μαύρος ζαμενής
Coluber najadum kalymnensis Σαΐτα της Καλύμνου
Cyrtodactylus kotschyi kalypsae Κυρτοδάκτυλος ο Καλύψιος
Podarcis erhardii kinarensis Σιλιβούτι της Κινάρου
Ablepharus kitaibelii kitaibelii Αβλέφαρος
Cyrtodactylus kotschyi kotschyi Κυρτοδάκτυλος του Κότσυ