Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Juncus acutus acutus
Juncus alpinus alpinus
Juncus anceps
Juncus articulatus
Juncus atratus
Juncus bufonius