Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Lathyrus sylvestris Λάθυρος ο δασικός
Lathyrus articulatus Λάθυρος ο αρθρωτός
Laurus nobilis Δάφνη
Lavandula stoechas Αγριολεβάντα
Lonicera alpigena formanekiana Αγιόκλημα του Φορμανέκ
Lonicera periclymenum periclymenum Αγιόκλημα το περικλύμενο
Lonicera implexa Αγιόκλημα το περίπλοκο
Lonicera xylosteum Αγιόκλημα το ξυλόστεο
Lonicera nummulariifolia Αγιόκλημα το νομισματόφυλλο
Lonicera nigra Αγιόκλημα το μέλαν
Lonicera caprifolium Αγιόκλημα το αιγόφυλλο
Lonicera etrusca Αγιόκλημα το Ετρούσκο
Lonicera hellenica Αγιόκλημα το Ελληνικό
Lapsana communis communis
Lapsana communis adenophora
Lathraea squamaria
Lathyrus sativus
Lathyrus pratensis
Lathyrus pallescens
Lathyrus ochrus