Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Campanula constantinii
Campanula cymaea
Campanula cymbalaria
Campanula euboica
Campanula foliosa
Campanula formanekiana
Campanula garganica acarnanica
Campanula garganica cephallenica
Campanula glomerata elliptica
Campanula glomerata hispida
Campanula goulimyi
Campanula hagielia
Campanula hawkinsiana
Campanula heterophylla
Campanula hierapetrae
Campanula incurva
Campanula laciniata
Campanula lavrensis
Campanula lingulata
Campanula nisyria