Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Chettusia leucura Λεύκουρος
Circus pygargus Λιβαδόκιρκος
Carduelis spinus Λούγαρο
Chlidonias niger Μαυρογλάρονο
Ciconia nigra Μαυροπελαργός
Calandrella brachydactyla Μικρογαλιάντρα
Chlidonias hybridus Μουστακογλάρονο
Calidris minuta Νανοσκαλήθρα
Cygnus columbianus bewickii Νανόκυκνος
Cinclus cinclus aquaticus Νεροκότσυφας
Crex crex Ορτυκομάνα
Coturnix coturnix Ορτύκι
Charadrius dubius Ποταμοσφυριχτής
Carpodacus erythrinus Ροδόσπιζα
Carduelis flammea Σημυδόσπιζα
Calidris bairdii Σκαλήθρα του Μπαίρντ
Calidris temminckii Σταχτοσκαλήθρα
Circus macrourus Στεπόκιρκος
Columba palumbus palumbus Φάσσα
Carduelis cannabina cannabina Φανέτο