Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Rumex acetosella multifidus
Rumex acetosa
Rubus ulmifolius Βατομουριά κοινή
Rubus thessalus Βατομουριά …
Rubus saxatilis
Rubus idaeus Σμεουρδιά
Rubus hirtus Βουνοβατομουριά
Rubus canescens Βατομουριά η σταχτόχρωμη
Rubus candicans Βατομουριά η δίχρωμη
Rubus caesius Βατομουριά η γλαυκή
Rubia tinctorum
Rubia tenuifolia
Rubia peregrina
Rosularia serrata
Rosmarinus officinalis Δενδρολίβανο
Rosa villosa Αγριοτριανταφυλλιά η τριχωτή
Rosa turcica Αγριοτριανταφυλλιά η τουρκική
Rosa squarosa Αγριοτριανταφυλλιά η αιχμηρή
Rosa sicula Αγριοτριανταφυλλιά η Σικελική
Rosa sempervirens Αγριοτριανταφυλλιά η αειθαλής