Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Silene urvillei Σιληνή του Ουρβίλ
Silene variegata
Silene viridiflora
Silene vulgaris angustifolia
Silene vulgaris commutata
Silene vulgaris macrocarpa
Silene vulgaris prostrata
Silene vulgaris sufrutescens
Silene vulgaris vourinensis
Silene vulgaris vulgaris
Silene waldsteinii
Silurus aristotelis Γλανίδι
Silurus glanis Γουλιανός
Silybum marianum Σίλυβο το θαλάσσιο
Sinapis alba alba
Sinapis alba dissecta
Sinapis alba mairei
Sinapis arvensis
Sison amomum
Sisymbrium altissimum