Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Silene leptoclada
Silene lerchenfeldiana
Silene linifolia
Silene longipetala
Silene lydia
Silene macrodonta
Silene melzheimeri
Silene multicaulis cretica
Silene multicaulis genistifolia
Silene multicaulis multicaulis
Silene multicaulis stenocalycina
Silene muscipula
Silene nicaeensis
Silene niederi
Silene noctiflora
Silene nocturna nocturna
Silene nutabunda Σιληνή
Silene nutans nutans
Silene oligantha
Silene oligantha parnesia