Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Silene fruticosa
Silene gallica
Silene gigantea gigantea
Silene gigantea hellenica
Silene gigantea rhodopea
Silene goulimyi
Silene graeca
Silene guicciardii
Silene haussknechtii
Silene holzmannii
Silene insularis
Silene integripetala elafonesiaca
Silene integripetala greuteri
Silene integripetala integripetala
Silene integripetala lidenii
Silene intonsa
Silene ionica
Silene italica italica
Silene italica peloponnesiaca
Silene laconica