Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Silene congesta
Silene conglomeratica
Silene conica conica
Silene conica sartorii
Silene conica subconica
Silene corinthiaca
Silene cretica
Silene cythnia
Silene damboldtiana
Silene densiflora
Silene dichotoma racemosa
Silene dirphya
Silene discolor
Silene echinosperma
Silene fabaria domocina
Silene fabaria fabaria
Silene fabarioides
Silene flavescens dictaea
Silene flavescens thessalonica
Silene frivaldszkyana