Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Scorzonera crocifolia
Scorzonera doria
Scorzonera elata
Scorzonera hispanica
Scorzonera lanata
Scorzonera parviflora
Scorzonera scyria
Scorzonera sublanata
Scrophularia aestivalis
Scrophularia auriculata
Scrophularia heterophylla
Scrophularia laciniata
Scrophularia lucida
Scrophularia myriophylla
Scrophularia nodosa
Scrophularia peregrina
Scrophularia scopolii
Scrophularia spinulescens
Scrophularia umbrosa
Scutellaria alpina