Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Silene vulgaris commutata
Silene conica conica
Sylvia hortensis crassirostris Δεντροτσιροβάκος
Satureja cremnophila cremnophila
Scabiosa crenata crenata
Stachys cretica cretica
Serratula leucantha cretica
Silene multicaulis cretica
Sorbus aria cretica Κρητική ασημοσορδιά
Sedum creticum creticum Σέδο το κρητικό
Satureja cristata cristata
Seseli gummiferum crithmifolium
Stellaria media cupaniana
Sylvia curruca curruca Λαλοτσιροβάκος
Symphytum davisii cycladense
Stipa lessingiana cyllenaea
Saxifraga pedemontana cymosa
Scabiosa crenata dallaporte
Symphytum davisii davisii
Scleranthus annuus delortii