Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Asparagus verticillatus
Asio flammeus Βαλτόμπουφος
Asperula abbreviata
Asperula arcadiensis
Asperula baenitzii
Asperula boissieri
Asperula boryana
Asperula chlorantha
Asperula coa
Asperula cynanchina
Asperula doerfleri
Asperula idaea
Asperula involucrara
Asperula laevigata
Asperula lutea
Asperula malevonensis
Asperula mungieri
Asperula muscosa
Asperula nitida
Asperula oetae