Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Aegilops speltoides Αιγίλωψ ο πελτοειδής
Aegilops triuncialis Αιγίλωψ ο τριούγκιος
Aegilops comosa heldreichii Αιγίλωψ του Χελδράιχ
Acantholimon echinus echinus Ακανθολιμών ο εχίνος
Acantholimon echinus creticum Ακανθολιμών ο κρητικός
Acantholimon echinus lycaonicum Ακανθολιμών το λυκαονικό
Althaea hirsuta Αλθαία η χνουδωτή
Alopecurus aequalis Αλοπεκούρος ο ομαλός
Alhagi graecorum Αλχάγκι το γραικό
Alhagi pseudalhagi Αλχάγκι ψευδακχάγκι
Alopecurus creticus Αλωπέκουρος ο Κρητικός
Alopecurus utriculatus Αλωπέκουρος ο ασκιδιοφόρος
Alopecurus myosuroides Αλωπέκουρος ο μυοσουροειδής
Alopecurus setarioides Αλωπέκουρος ο σεταριοειδής
Alopecurus rendlei Αλωπέκουρος του Ρέντλε
Ambrosia maritima Αμβροσία η παραθαλάσσια
Amelanchier ovalis integrifolia Αμελάνχιερ το ακεραιόφυλλο
Amelanchier ovalis cretica Αμελάνχιερ το κρητικό
Amelanchier parviflora dentata Αμελάνχιερ το οδοντωτό
Amelanchier ovalis ovalis Αμελάνχιερ το ωοειδές