Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Poecilimon chopardi Ποκιλίμων του Χόπαρντ
Poecilimon hoelzeli Ποκιλίμων του Χοελτζέρ
Poecilimon pancici Ποκιλίμων του Παντσίτς
Poecilimon orbelicus Ποκιλίμων του Ορβίλου
Poecilimon brunneri Ποκιλίμων του Μπρούνερ
Poecilimon zwicki Ποκιλίμων του Ζβικ
Poecilimon zimmeri Ποκιλίμων του Ζίμμερ
Poecilimon werneri Ποκιλίμων του Βέρνερ
Poecilimon sanctipauli Ποκιλίμων του Αγ. Παυλου
Poecilimon ebneri Ποκιλίμων του Έμπνερ
Poecilimon pindos Ποκιλίμων της Πίνδου
Poecilimon mytilensis Ποκιλίμων της Μυτιλήνης
Poecilimon klisuriensis Ποκιλίμων της Κλεισούρας
Poecilimon ikariensis Ποκιλίμων της Ικαρίας
Poecilimon deplanatus Ποκιλίμων ο …
Poecilimon propinquus Ποκιλίμων ο …
Poecilimon obesus Ποκιλίμων ο …
Poecilimon hamatus Ποκιλίμων ο …
Poecilimon gracilis Ποκιλίμων ο χαρίης
Poecilimon tessellatus Ποκιλίμων ο στικτός