Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Saxifraga juniperifolia sancta
Saxifraga hederacea
Saxifraga graeca
Saxifraga glabella
Saxifraga ferdinandi-coburgi
Saxifraga exarata
Saxifraga chrysospleniifolia
Saxifraga bulbifera
Saxifraga aizoides
Saxifraga adsendens adsendens
Saxifraga adsendens parnassica
Saxifraga adsendens discolor
Satureja vulgaris arundana
Satureja vulgaris vulgaris
Satureja vulgaris orientalis
Satureja thymbra
Satureja spinosa
Satureja sphaciotica
Satureja pilosa
Satureja parnassica parnassica