Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Spergularia salina Σπεργκουλάρια η αλατόφιλη
Sphagnum contortum
Sphagnum cuspidatum
Sphagnum palustre
Sphagnum squarrosum
Sphagnum subsecundum
Sphenopus divaricatus
Spiranthes spiralis
Spirodela polyrhiza
Sporobolus pungens
Stachys acutifolia
Stachys alopecurus
Stachys alpina
Stachys angustifolia
Stachys annua
Stachys arvensis
Stachys atherocalyx
Stachys balcanica
Stachys candida
Stachys cassia