Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Scutellaria naxensis
Scutellaria orientalis alpina
Scutellaria orientalis pinnatifida
Scutellaria rubicunda ikarica
Scutellaria rupestris adenotricha
Scutellaria rupestris cephalonica
Scutellaria rupestris parnassica
Scutellaria rupestris rechingeri
Scutellaria rupestris rupestris
Scutellaria sieberi
Scutellaria velenovskyi goulimyi
Scutellaria velenovskyi perhispida
Scutellaria velenovskyi velenovskyi
Secale montanum
Securigera securidaca
Sedum acre
Sedum album
Sedum alpestre
Sedum amplexicaule tenuifolium
Sedum annuum