Ονομασία ↑ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Xanthium strumarium strumatium
Xeranthemum annuum
Xeranthemum cylindraceum
Xeranthemum inapertum
Zannichellia palustris
Zantedeschia aethiopica
Zelkova abelicea Αμπελιτσιά
Ziziphora capitata
Ziziphus lotus Ζίζιφος ο λωτός
Zostera maritima Ζοστέρα η θαλάσσια
Zostera noltii Ζοστέρα του Νολτ
Zygophyllum album Ζυγόφυλλο το λευκό
linaria microcalyx alba