Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Saxifraga porophylla grisebachii
Sedum grisebachii grisebachii
Salvia pratensis haematodes
Stachys germanica heldreichii
Silene gigantea hellenica
Saxifraga rotundifolia heucherifolia
Sedum creticum hierapetrae
Sedum grisebachii horakii
Symphytum davisii icaricum
Scorzonera mollis idaea
Scutellaria rubicunda ikarica
Sedum laconicum insulare
Silene integripetala integripetala
Saponaria sicula intermedia
Seseli libanotis intermedium
Serapias neglecta ionica
Silene italica italica
Sedum laconicum laconicum
Scirpus lacustris lacustris
Salix purpurea lambertiana Ιτιά του Λάμπερτ