Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Pinus nigra nigra Μαυρόπευκο
Vicia sativa nigra
Lathyrus niger niger
Euphorbia seguierana niciciana
Euphorbia nicaeensis nicaeensis
Asperula aristata nestia
Centaurea nervosa nervosa
Satureja nepeta nepeta
Satureja nepeta nepeta
Stellaria nemorum nemorum
Salvia nemorosa nemorosa
Bromus commutatus neglectus Βρώμος ο ατιμελής
Sparganium erectum neglectum
Torilis arvensis neglecta
Crepis neglecta neglecta
Lepidium hirtum nebrodense
Symphytum davisii naxicola
Malcolmia flexuosa naxensis
Ononis natrix natrix Ονωνίς η νάτριξ
Centaurea napulifera napulifera