Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Astragalus sesameus Αστράγαλος ο σισαμώδης
Astragalus sinaicus Αστράγαλος του Σινά
Astragalus stella Αστράγαλος το αστέρι
Atriplex hortensis Ατρίπλεξ ο κηπαίος
Atriplex littoralis Ατρίπλεξ ο παράκτιος
Atriplex oblongifolia Ατρίπλεξ ο προμηκόφυλλος
Atriplex patula Ατρίπλεξ ο ευρύς
Atriplex rosea Ατρίπλεξ ο ρόδινος
Abutilon theophrastii Αβούτιλο του Θεοφράστου
Atriplex tatarica Ατρίπλεξ ο ταταρικός
Acanthus balcanicus
Acanthus spinosus
Acer campestre Σφενδάμι πεδινό
Aceras anthropophorum
Achillea abrotanoides
Achillea absinthoides
Achillea aegyptiaca
Achillea ambrosiaca
Achillea barbeyana
Achillea chrysocoma