Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Astragalus vesicarius
Asyneuma canescens
Asyneuma giganteum
Asyneuma limonifolium
Athamanta albanica
Athamanta arachnoidea
Athamanta densa
Athamanta macedonica
Anagallis tenella
Achillea setacea
Alkanna pindicola
Athyrium filix-femina
Atractylis gummifera
Atraphaxis billardieri
Atriplex recurva
Atropa bella-donna
Aubrieta deltoidea
Aubrieta erubescens
Aubrieta glabrescens
Bolanthus thymifolius