Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Agrostemma githago githago Αγρόστεμα το γίθαγο
Agrostemma githago thessalum Αγρόστεμα το θεσσαλικό
Anchusa aegyptiaca Αγχούσα η Αιγυπτιακή
Anchusa cretica Αγχούσα η Κρητική
Anchusa arvensis orientalis Αγχούσα η ανατολική
Anchusa thessala Αγχούσα η θεσσαλική
Anchusa macrosyrinx Αγχούσα η μακροσύριγκα
Anchusa variegata Αγχούσα η ποικιλόχρωμη
Anchusa aggregata Αγχούσα η προστιθέμενη
Anchusa stylosa Αγχούσα η στυλώδης
Anchusa spruneri Αγχούσα του Σπρούνερ
Adenocarpus complicatus complicatus Αδενόκαρπος ο συμπεπτηγμένος
Adenocarpus complicatus complicatus Αδενόκαρπος ο συμπεπτηγμένος
Aizoon hispanicum Αείζωο
Aegilops neglecta Αιγίλωψ ο αμελής
Aegilops geniculata Αιγίλωψ ο γονατώδης
Aegilops comosa comosa Αιγίλωψ ο εύκομος
Aegilops cylindrica Αιγίλωψ ο κυλινδρικός
Aegilops lorentii Αιγίλωψ ο λορέντιος
Aegilops uniaristata Αιγίλωψ ο μονάθερος