Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Solanum luteum luteum
Solanum nigrum nigrum
Solanum nigrum schultesii
Soldanella carpatica
Soldanella pelia
Stachys spinosa
Soldanella pindicola
Solenanthus albanicus
Solenanthus stamineus
Solenopsis laurentia
Solenopsis minuta annua
Solenopsis minuta minuta
Solidago virgaurea
Sonchus arvensis arvensis
Sonchus tenerrimus
Sorghum bicolor
Saccharum strictum
Sparganium angustifolium
Sparganium erectum erectum
Sparganium erectum neglectum