Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Asparagus acutifolius
Asparagus aphyllus
Asparagus maritimus
Asparagus officinalis officinalis
Asparagus stipularis
Asparagus stipularis
Asparagus tenuifolius
Asparagus verticillatus
Asperugo procumbens Ασπερούγκο το έρπον
Asperula abbreviata
Asperula arcadiensis
Asperula aristata condensata
Asperula aristata longiflora
Asperula aristata nestia
Asperula aristata thessala
Asperula arvensis Ασπερούλα η αρουραία
Asperula baenitzii
Asperula boissieri
Asperula boryana
Asperula brevifolia Ασπέρουλα η βραχύφυλλη