Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Viola mercurii
Viola odorata
Viola oligyrtia
Viola orphanidis orphanidis
Viola palustris palustris
Viola parvula
Viola perinensis
Viola phitosiana
Viola poetica
Viola pseudograeca
Viola pyrenaica
Viola rauliniana
Viola rausii
Viola reichenbachiana
Viola rhodopeia
Viola riviniana
Viola rupestris
Viola scorpiuroides
Viola sfikasiana
Viola sieheana