Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Gagea graeca
Gagea granatellii
Gagea lutea
Gagea minima
Gagea peduncularis
Gagea pratensis
Gagea pusilla
Gagea reticulata
Gagea villosa
Galactites tomentosa
Galanthus elwesii
Galega officinalis
Galeopsis bifida
Galeopsis ladanum
Galeopsis speciosa
Galeopsis tetrahit
Galium absurdum
Galium advenum
Galium aegeum
Galium agrophilum