Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Veronica rhodopaea
Veronica sartoriana
Veronica scardica
Veronica scutellata
Veronica serpyllifolia serpyllifolia
Veronica stamatiadae
Veronica thessalica
Veronica thymifolia
Veronica trichadena
Veronica triloba
Veronica triphyllos
Veronica urticifolia
Veronica verna
Viburnum lantana Λαντάνα
Viburnum tinus tinus Βιβούρνο
Vicia articulata
Vicia barbazitae
Vicia benghalensis
Vicia bithynica
Vicia canescens serinica