Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Sedum samium Σέδο της Σάμου
Sedum creticum creticum Σέδο το κρητικό
Sedum pallidum Σέδο το ωχρό
Silybum marianum Σίλυβο το θαλάσσιο
Salsola carpatha Σαλσόλα της Καρπάθου
Salsola aegaea Σαλσόλα του Αιγαίου
Senecio ambiguus ambiguus Σενέκιο το αμφίβολο
Senecio gnaphalodes Σενέκιο το γναφαλώδες
Senecio bicolor bicolor Σενέκιο το δίχρωμο
Betula pendula Σημύδα
Silene nutabunda Σιληνή
Silene papillosa Σιληνή η θηλώδης
Silene urvillei Σιληνή του Ουρβίλ
Sisyrinchium laxum Σισύμβριο το αραιό
Sisymbrium officinale Σισύμβριο το φαρμακευτικό
Scabiosa albocincta Σκαμπιόζα η λευκόστικτη
Scabiosa variifolia Σκαμπιόζα η ποικιλόφυλλη
Scabiosa mimoana minoana Σκαμπιόζα του Μίνωα
Scabiosa hymettia Σκαμπιόζα του Υμηττού
Scabiosa minoana asterusica Σκαμπιόζα των Αστερουσίων