Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Silene pinetorum sphaciotica
Allium sphaerocephalon sphaerocephalon
Echinops sphaerocephalus sphaerocephalus
Campanula sparsa sphaerothrix Καμπανούλα η σφαιρόθριξ
Ophrys sphegodes sphegodes
Apera spica-venti spica-venti Άπερα η αιχμή του ανέμου
Mentha spicata spicata
Linum strictum spicatum
Centaurea spinosa spinosa
Pallenis spinosa spinosa
Ononis spinosa spinosa
Echinops spinosissimus spinosissimus
Ruppia maritima spiralis Ρούππια η σπειροειδής
Trisetum flavescens splendens
Carduus macrocephalus sporadum
Stachys spreitzenhoferi spreitzenhoferi
Centaurea spruneri spruneri
Campanula spatulata spruneriana
Kickxia spuria spuria
Cephalaria squamiflora squamiflora Κεφαλάρια η λεπιδανθής